Τηλέφωνο  210 555 0219      Email  info@nextsystems.gr

Καλωδιώσεις

Στην ενότητα αυτή, συνοψίζουμε μερικές από τις παρατηρήσεις που έχουν προκύψει τόσο από τις οδηγίες που συναντάμε στα εγχειρίδια των διαφόρων κατασκευαστών όσο και από την ισχύουσα πρακτική ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αλλά και την εμπειρία μας στο αντικείμενο.

Διευκρινίζουμε ότι δεν κάνουμε την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που απαιτεί το κάθε προϊόν (δηλαδή το να φέρουμε καλώδια παροχής ή να συνδέσουμε ασφάλειες στον πίνακά σας). Αυτό είναι εργασία που αναλαμβάνει ο πελάτης και πρέπει να γίνεται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Τα παρακάτω είναι οδηγίες με σκοπό να διευκολυνθεί ο πελάτης στο να μας παρέχει την κατάλληλη, για το κάθε προϊόν, τροφοδοσία με ρεύμα. Σε κάθε περίπτωση, η πλέον έγκυρη πηγή πληροφοριών είναι οι ισχύοντες κανονισμοί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλο το άρθρο

Επάνω