Τηλέφωνο  210 555 0219      Email  info@nextsystems.gr

Σχεδιάζοντας έναν επαγωγικό βρόχο

Οι επαγωγικοί βρόγχοι είναι το ίδιο σύστημα που πολλές φορές αναφέρεται σαν "μαγνητικοί βρόγχοι" ή "ηλεκτρομαγνητικοί βρόγχοι". Χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύουν την παρουσία μεταλλικών αντικειμένων ή άλλων πηγών διαταραχής του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, γύρω τους. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πηνίο το οποίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Η παρουσία μεταλλικών αντικειμένων ή άλλων πηγών διαταραχής του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, γύρω από το πηνίο, μεταβάλει την συμπεριφορά του (αλλάζει δηλαδή την αυτεπαγωγή του). Κατ' αυτό τον τρόπο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν ανιχνευτή μεταλλικών αντικειμένων. Απαραίτητα συστατικά για την δημιουργία ενός συστήματος επαγωγικού βρόχγου είναι ο κατάλληλος ελεγκτής και το αντίστοιχο καλώδιο (loop cable).

Μαγνητικός βρόχος

Σχεδόν σίγουρα, θα έχετε παρατηρήσει τα "κοψίματα" (συνήθως ορθογωνικού σχήματος) πάνω στην άσφαλτο πριν από τα φανάρια. Πρόκειται για επαγωγικούς βρόχους οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στο οδόστρωμα, χαράζοντας λεπτά αυλάκια με δίσκο κοπής. Όταν, μετά την εγκατάσταση, τα αυλάκια αυτά καλύπτονται από στεγανωτικό υλικό (πχ EPOGRAN A+B δύο συστατικών), αυτό που διακρίνεται είναι το περίγραμμα του βρόχου πάνω στην άσφαλτο.

Το πλάτος του βρόχου πρεπει να είναι ίσο ή ελάχιστα μικρότερο από το πλατύτερο όχημα όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα.

Βρόχος για αυτοκίνητα και φορτηγά

Για την ανίχνευση δίκυκλων οχημάτων ο βρόχος πρέπει να έχει σχήμα τραπέζιου ή παραλληλόγραμου όπως στο παρακάτω σχήμα.

Βρόχος για δίκυκλα 

Οτάν υπάρχει περιορισμένος χώρος προτείνεται η παρακάτω γεωμετρία βρόχου

 

Βρόχος περιορισμένος χώρος 

Αριθμός τυλιγμάτων

Ένας εμπειρικός κανόνας, που δουλεύει πολύ καλά με το είδος των βρόχων το οποίο δουλεύουμε, μας δίνει το πόσα τυλίγματα πρέπει να κάνουμε ανάλογα με την περίμετρο του βρόχου:

 

Περίμετρος βρόχου Αριθμός τυλιγμάτων
2 - 3 5
5 - 9 4
9 - 17 3
Η αναλογία πρέπει να είναι μεταξύ 1:1 και 1:3

 

Όπως βλέπετε, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνουμε κάτω από 2 τυλίγματα του καλωδίου. Το αυλάκι πρέπει να έχει ένα βάθος 6-8 cm τουλάχιστον και ένα πλάτος ελάχιστα μεγαλύτερο από το πάχος του καλωδίου. Ο ευκολότερος τρόπος να γίνει αυτό είναι με αρμοκόπτη ή ασφαλτοκόπτη. Το πλάτος του αυλακιού είναι τυπικά 6-8 mm. Επίσης, το κομμάτι του αυλακιού που φιλοξενεί τα δύο συνεστραμμένα άκρα (25 συστροφές ανά μέτρο) του καλωδίου και το οποίο οδηγεί στον ελεγκτή του μαγνητικού βρόχου πρέπει να έχει μεγαλύτερο πλάτος - τουλάχιστον 15 mm. Τα δύο άκρα του καλωδίου που σχηματίζει το βρόχο, καταλήγουν στον ελεγκτή (τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό πάνω στον οποίο συνδέεται ο βρόχος). Τα άκρα του καλωδίου, πρέπει να συστρέφονται, με βήμα 25 συστροφές ανά μέτρο, ώστε να αποφεύγονται παρεμβολές σε αυτό το τμήμα του βρόχου.

 

Σωστός τρόπος συστροφής καλωδίου βρόχου Συστροφή καλωδίου για βρόχους

 

Σχήμα loop

 

Από την άλλη, είναι σημαντικό να έχετε υπ' όψιν ότι, αυξάνοντας τον αριθμό των τυλιγμάτων, πρακτικά δεν αυξάνεται η ευαισθησία του βρόχου. Επίσης, αυξάνοντας τον αριθμό των τυλιγμάτων, δεν μεταβάλλεται το ύψος ανίχνευσης (δηλαδή το πόσο χαμηλά πρέπει να είναι το δάπεδο του αυτοκινήτου για να μπορεί να το εντοπίσει ο βρόχος).

 

Μαγνητικοί βρόχοι

 

loops

 

Άρα, πρέπει να γίνεται κάθε φορά ο συνιστώμενος αριθμός τυλιγμάτων - όχι περισσότερα, όχι λιγότερα.

 

Κόψιμο αυλακιού με δίσκο Καθάρισμα αυλακιού Τοποθέτηση καλωδίου Σφράγισμα αυλακιού με μονωτικό

 

 

Στο πλαϊνό σχήμα φαίνεται, σε τομή, το καλώδιο όπως είναι τοποθετημένο μέσα στο αυλάκι του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για ένα βρόχο με 3 τυλίγματα.

Παρατηρήστε ότι, συνιστάται το πάνω μέρος του καλωδίου να είναι σε βάθος τουλάχιστον 3 cm από το επίπεδο του οδοστρώματος. Αυτό σημαίνει ότι ένα αυλάκι βάθους 6-8 cm είναι γενικά επαρκές ακόμη και για βρόχους με πολλά τυλίγματα.

Από την άλλη, εάν η επιφάνεια του οδοστρώματος ή το έδαφος είναι πολύ μαλακά, πρέπει να κάνετε το αυλάκι βαθύτερο ώστε να μειωθεί η μηχανική καταπόνηση του καλωδίου.

Παρατηρήστε επίσης ότι, τα τυλίγματα γίνονται ώστε να είναι το ένα πάνω από το άλλο. Τα τυλίγματα, δεν πρέπει να είναι “ανακατεμένα διότι αυτό μειώνει την απόδοση του βρόχου. Βοηθάει πολύ στην σωστή τοποθέτηση εάν το αυλάκι είναι ιδιαίτερα στενό (δηλαδή λίγο πλατύτερο από τη διάμετρο του καλωδίου που συνήθως είναι 5-7 mm). Ο ευκολότερος τρόπος να κοπούν αυτά τα αυλάκια είναι με τροχό διπλού δίσκου.

Θάψιμο καλωδίου βρόχου στο έδαφος

 

Καλώδιο βρόχου

Το τυπικό καλώδιο, είναι 1x1.5 mm² ή 1x2.0 mm². Έχει έναν αγωγό, συνήθως πολύκλωνο, στο κέντρο και, γύρω από αυτόν μόνωση και περίβλημα. Επίσης, δεν έχει μπλεντάζ. Τυπική ολική διάμετρος καλωδίου είναι τα 5-7 mm.

Παρότι η διατομή (δηλαδή το μεγάλο πάχος αγωγού) δεν είναι κρίσιμη για την καλή λειτουργία, είναι σημαντικό το καλώδιο να έχει και καλές μηχανικές ιδιότητες. Για τον λόγο αυτό δεν συνιστούμε καλώδιο 1x1.0 mm² (ολική διάμετρος καλωδίου 3-4 mm).

 

Καλώδιο βρόχου

 

Σημαντικό στα καλώδια αυτού του τύπου είναι το να έχουν καλή μόνωση διότι θάβονται στο έδαφος χωρίς άλλη προστασία. Η μόνωση από XLPE (cross-linked polyethylene) είναι προτιμότερη από αυτή από PVC διότι απορροφά πολύ λιγότερη υγρασία (περίπου 1% όσης απορροφά η μόνωση με PVC).

Υπ' όψιν ότι η συνολική αντίσταση του αγωγού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 Ohms και, εξυπακούεται, ότι το καλώδιο πρέπει να είναι ενιαίο (όχι ένωση δύο ή περισσότερων καλωδίων).

Καλώδιο βρόχου

Η εταιρεία μας διαθέτει ανιχνευτές επαγωγικών βρόχων (loop detector) της Βέλγικης εταιρείας BEA.
 
Ψηφιακός ανιχνευτής επαγωγικών βρόχων με σύνδεσμο (διπλός) BEA MATRIX-D12-24

 

Επάνω