Τηλέφωνο  210 555 0219      Email  info@nextsystems.gr

Ανιχνευτές επαγωγικών βρόχων

Οι επαγωγικοί βρόχοι (vehicle loop detectors) είναι το ίδιο σύστημα που πολλές φορές αναφέρεται ως "μαγνητικοί βρόχοι" ή "ηλεκτρομαγνητικοί βρόχοι". Χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύουν την παρουσία μεταλλικών αντικειμένων ή άλλων πηγών διαταραχής του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, γύρω τους. 

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πηνίο το οποίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Η παρουσία μεταλλικών αντικειμένων ή άλλων πηγών διαταραχής του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, γύρω από το πηνίο, μεταβάλει την συμπεριφορά του, αλλάζει δηλαδή την αυτεπαγωγή του. Κατ' αυτό τον τρόπο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν ανιχνευτή μεταλλικών αντικειμένων. Απαραίτητα συστατικά για την δημιουργία ενός συστήματος επαγωγικού βρόχγου είναι ο κατάλληλος ελεγκτής (loop detector) όπως ο BEA MATRIX-D12-24 και το αντίστοιχο καλώδιο (loop cable).

Μία τυπική πρακτική εφαρμογή στον τομέα μας, είναι η λειτουργία τους σε συνδυασμό με μπάρες ελέγχου κυκλοφορίας όταν θέλουμε να έχουμε αυτόματη εντολή ανοίγματος κατά την είσοδο ή έξοδο (free entry / exit) κατά την διέλευση ενός οχήματος. 

2 προϊόντα
Επάνω